De wereld staat voor ongekende uitdagingen

S23k helpt organisaties om operationeel veerkrachtiger te worden. Met onze Business Resilience methode heeft u zekerheid dat uw organisatie op iedere onvoorziene gebeurtenis snel en effectief reageert. Want de “business must go on”. Wat er ook gebeurt. Weten hoe

Business Resilience:
Om weer succesvol te zijn nadat er iets ergs is gebeurd

Zaken moeten doorgaan, maar wanneer zich een onverwachte calamiteit voordoet, wilt u snel kunnen reageren en de juiste maatregelen nemen.

Met andere woorden: u wilt dat uw organisatie veerkrachtig en concurrerend is. Maar hoe realiseer je dat?

Met S23k Business Resilience Management bereidt U zich voor op zowel bekende als onbekende risico’s en hoe ermee om te gaan en de manier waarop uw mensen naar huidige processen en procedures kijken te veranderen.

...S23k's Business Resilience Management prepares for known- and unknown risks and how to deal with them...

Samen met S23k bouwt u aan een veerkrachtig en sterk bedrijf. Een organisatie die elke crisis kan overleven.

De S23k aanpak is gebaseerd op de handelwijze van atleten, militairen en piloten. Ze zijn bereid en in staat om onder extreme omstandigheden te werken. Wij maken uw organisatie crisisbestendig.

Wilt u voorbereid zijn op die onbekende crisis die de continuïteit van uw organisatie in gevaar brengt neem dat contact op met ons: wij kunnen u adviseren hoe met deze uitdaging om te gaan en u voor te bereiden, u en uw medewerkers opleiden en trainen op hoe dan te handelen, uw organisatie fysiek bijstaan tijdens zo’n crisis en dit alles met een bereikbaarheid van 24 * 7

Meer over S23k Business Resilience Management

Over uw organisatie

Uw organisatie wordt geconfronteerd met verschillende soorten risico’s.

Tenzij uw managers bedrijfsrisico’s effectief beheren, wordt een organisatie geconfronteerd met een toekomst die de organisatiedoelstellingen totaal zou kunnen verwoesten.

Organisaties die bedreven zijn in risicobeheer en in het bouwen van robuuste operaties, worden branchekampioenen, terwijl die niet zwakkere spelers worden of zelfs in verval raken. Het managen van een bedrijf betekent dus het managen van de bedrijfsrisico’s.

S23k bereidt uw organisatie voor met een solide basis om de operationele veerkracht te vergroten. Het geeft inzicht in hoe organisatierisico’s deel uitmaken van het businessmodel DNA, of operationele en strategische risico’s.

De kosten van onbeheerde risico’s kunnen grote schade toebrengen aan organisatiedoelen, menselijke veiligheid, reputaties die de organisatie schaden of in een chronische staat van tamme prestaties achterlaten.

S23k biedt inzicht in verschillende aspecten van zakelijke veerkrachtoplossingen. S23k Business Resilience Management biedt kansen, verschillende perspectieven, maar vooral inzicht.

The S23k team: Ervaren Professionals

De specialisten van S23k zijn ervaren crisismanagers en hebben een geschiedenis als vlieger, atleet, militair of medisch. Mensen die discipline in hun DNA hebben en een enorme drive hebben om hun doelen te bereiken, maar die ook uitblinken in een team. Mensen die weten hoe cruciaal een goed functionerend team is en weten wanneer ze zich moeten aanpassen aan de steeds veranderende situatie. We huren attitude en trainen vaardigheden.

S23k Business Resilient Management Training

S23k heeft een driedaags trainingsprogramma ontwikkeld dat aantoont dat iemand een cursus heeft gevolgd, maar ook heeft laten zien onder druk te kunnen presteren en als crisismanager kan optreden en in staat is om BRM Exercities te organiseren en te managen.

Business Resilient Consulting

We kunnen Business Resilience Management implementeren als adviesopdracht, maar we kunnen ook uw medewerkers trainen. Wij trainen, uw mensen hoe te acteren in crisis situaties.

S23k Business Resilience Management Support & coaching

Daarnaast biedt S23k de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten zodat wij uw Business Resilience Managers kunnen coachen en bent u er ook van verzekerd dat wanneer het echt mis gaat en u bij de hand bent, onze specialisten (Team Purple) beschikbaar zijn.

S23k Business Resilience Management

Voorbereiden op een crisis die hopelijk nooit zal gebeuren. Duur? Het zal zeker niet goedkoop zijn, maar het alternatief … je kunt het je niet veroorloven.

Was uw organisatie voorbereid op de Corona-crisis? Was dat überhaupt mogelijk? We denken dat je het zou kunnen … we denken dat je het zou moeten doen.

Cyberdreigingen, virussen, diefstal van intellectueel eigendom of gewoon pech … het overkomt de beste, de grootste … kleinste … slimste.

De grootste bank van de Verenigde Staten, met een budget van $300 miljoen en 30 specialisten op het gebied van Cyber Security…zijn in 2020 gehacked.

Business Resilience van S23k helpt u daarbij. Als experts op het gebied van crisisbeheersing hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar de werkwijze tijdens een crisis en de werkwijze onderzocht van beroepsgroepen die zijn opgeleid om onder extreme druk te handelen. Denk aan piloten, militairen en medisch personeel. Deze specialisten zijn opgeleid om beslissingen te nemen over leven en dood. De enige tijd die men extra kan krijgen is door te trainen zodat men exact weet wat men in welke situatie moet doen.

Is dat in essentie heel veel anders voor u en uw organisatie?

Kortom, kenmerkend voor hun gedrag is dat ze voorbereid zijn op elk denkbaar scenario. Een piloot wacht niet tot hij een noodlanding moet maken. Hij traint zijn hele leven op de uitzonderlijke gelegenheid die zich voordoet. Op dat moment weet de piloot bijna zonder na te denken wie wat moet doen en vooral wanneer. Daarbij maakt hij een groot deel van de hersencapaciteit vrij om abnormale problemen op te lossen. een crisis staat nooit op zichzelf.

S23k kan dergelijke trajecten voor u realiseren in een consultancy-opdracht, maar biedt ook trainingen, gecombineerd met coachingstrajecten, om uw mensen op te leiden (wij leiden niet op, we trainen vaardigheden) en om uw bedrijf Business Resilient te maken.

De schoonheid van een goed functionerend team.