The next generation in Risk Management

Bij S23k weten we dat een crisis op elk moment kan toeslaan, of het nu een cyberaanval, natuurramp of pandemie is. Business Continuity Management bereidt uw organisatie voor op het onverwachte en zorgt voor een snelle en effectieve respons.

(traditioneel) Risk Management is een cruciaal proces voor het voortbestaan van uw bedrijf. De continuïteit van de organisatie kan er van af hangen. Het bereid u voor op voorspelbare mogelijke rampen zoals brand, stroomuitval, cyberattacks en andere gebeurtenissen. Maar Risk Management mist een belangrijk element.

Wat als er een onverwachte, niet voorspelde, ramp gebeurt?

Het kan elk bedrijf overkomen, groot of klein. Maersk, de VW group, Facebook, Nokia, Shell, Gemeente Moerdijk zijn allemaal bedrijven die enorme incidenten hebben meegemaakt door onverwachte gebeurtenissen. Maar ook kleinere bedrijven kunnen omvallen door een gebeurtenis die niemand heeft kunnen voorspellen, zoals Corona of de bankencrisis.

S23k helpt bedrijven om te voorziene gebeurtenissen in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan ze de organisatie bewust maken van het gevaar van onvoorziene gebeurtenissen en hoe je je daarop kunt voorbereiden. Hiervoor hebben wij een standaard methode ontwikkeld: Next Generation Risk Management. De belangrijkste toevoeging hierin is Resilience Management. 

Resilience Management is het cruciale element van Next Generation Risk Management

Business Resilience:
Om weer succesvol te zijn nadat er iets ergs is gebeurd

Zaken moeten doorgaan, maar wanneer zich een onverwachte calamiteit voordoet, wilt u snel kunnen reageren en de juiste maatregelen nemen.

Met andere woorden: u wilt dat uw organisatie veerkrachtig en concurrerend is. Maar hoe realiseer je dat?

Met S23k Business Resilience Management, onderdeel van Next Generation Risk Management, bereidt U zich voor op zowel bekende als onbekende risico’s en hoe ermee om te gaan en de manier waarop uw mensen naar huidige processen en procedures kijken te veranderen.

...S23k's Business Resilience Management prepares for known- and unknown risks and how to deal with them...

Samen met S23k bouwt u aan een veerkrachtig en sterk bedrijf. Een organisatie die elke crisis kan overleven.

De S23k aanpak is gebaseerd op de handelwijze van atleten, militairen en piloten. Ze zijn bereid en in staat om onder extreme omstandigheden te werken. Wij maken uw organisatie crisisbestendig.

Wilt u voorbereid zijn op die onbekende crisis die de continuïteit van uw organisatie in gevaar brengt neem dat contact op met ons: wij kunnen u adviseren hoe met deze uitdaging om te gaan en u voor te bereiden, u en uw medewerkers opleiden en trainen op hoe dan te handelen, uw organisatie fysiek bijstaan tijdens zo’n crisis en dit alles met een bereikbaarheid van 24 * 7

Meer over S23k Next Generation Risk Management:  Business Resilience Management

Over uw organisatie

Uw organisatie wordt op elk moment geconfronteerd met verschillende soorten risico’s. Deze zouden stuk voor stuk uw organisatiedoelstellingen kunnen verwoesten, tenzij uw managers die bedrijfsrisico’s effectief beheren.

Organisaties die bedreven zijn in risicobeheer en in het bouwen van robuuste operaties, worden branchekampioenen. De zwakkere spelers kunnen sneller in verval raken. Het managen van een bedrijf betekent dus ook het managen van de bedrijfsrisico’s.

Onbeheerde risico’s kunnen grote schade toebrengen aan organisatiedoelen, maar ook aan menselijke veiligheid. Ze kunnen reputaties beschadigen en daarmee de organisatie ernstig kwaad doen. De kosten om dit te boven te komen zijn vaak groot of kunnen zelfs leiden tot faillissementen.

S23k bereidt uw organisatie voor met een solide basis om de operationele veerkracht te vergroten. Met Next Generation Risk Management krijgt u inzicht in organisatierisico’s die deel uitmaken van het businessmodel DNA. U kent hiermee de operationele en strategische risico’s, en uw mensen zijn getraind om deze te kunnen weerstaan.

S23k biedt inzicht in verschillende aspecten van zakelijke veerkrachtoplossingen. S23k Next Generation Risk management met Business Resilience Management biedt kansen, verschillende perspectieven, maar vooral inzicht en continuiteit.

Hoe kunnen wij helpen?

The S23k team: Ervaren Professionals

De specialisten van S23k zijn ervaren crisismanagers en hebben een geschiedenis als vlieger, atleet, militair of medisch. Mensen die discipline in hun DNA hebben en een enorme drive hebben om hun doelen te bereiken, maar die ook uitblinken in een team. Mensen die weten hoe cruciaal een goed functionerend team is en weten wanneer ze zich moeten aanpassen aan de steeds veranderende situatie.
Wij huren attitude en trainen vaardigheden.

S23k Business Resilient Management Training

S23k heeft een driedaags trainingsprogramma ontwikkeld waardoor deelnemers beter in staat zijn onder druk te presteren en ze als crisismanager kunnen optreden. Ook zijn ze na het behalen van een certificaat in staat is om BRM Exercities te organiseren en te managen, waardoor zij uw bedrijf als geheel veerkrachtiger kunnen maken.

Business Resilient Consulting

We kunnen Business Resilience Management implementeren als adviesopdracht, maar we kunnen ook uw medewerkers trainen in hun professionele werkomgeving. Of de bestaande Risk Management processen upgraden met Business Resilience. Wij trainen uw mensen hoe te acteren in crisis situaties.

S23k Business Resilience Management Support & coaching

S23k bied bedrijven de mogelijkheid om uw Business Resilience Managers te blijven coachen. Hierdoor bent u er tevens van verzekerd dat wanneer het echt mis gaat en u bij de hand bent, onze specialisten (Team Purple) beschikbaar zijn.

S23k Business Resilience Management

Voorbereiden op een crisis die hopelijk nooit zal gebeuren. Duur? Het zal zeker niet goedkoop zijn, maar het alternatief … je kunt het je niet veroorloven.

Was uw organisatie voorbereid op de Corona-crisis? Was dat überhaupt mogelijk? We denken dat je het zou kunnen … we denken dat je het zou moeten doen.

Cyberdreigingen, virussen, diefstal van intellectueel eigendom of gewoon pech … het overkomt de beste, de grootste … kleinste … slimste.

De grootste bank van de Verenigde Staten, met een budget van $300 miljoen en 30 specialisten op het gebied van Cyber Security…zijn in 2020 gehacked.

Het belangrijkste onderdeel van Next Generation Risk Management, namelijk Business Resilience van S23k helpt u daarbij. Als experts op het gebied van crisisbeheersing hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar de werkwijze tijdens een crisis en de werkwijze onderzocht van beroepsgroepen die zijn opgeleid om onder extreme druk te handelen. Denk aan piloten, militairen en medisch personeel. Deze specialisten zijn opgeleid om beslissingen te nemen over leven en dood. De enige tijd die men extra kan krijgen is door te trainen zodat men exact weet wat men in welke situatie moet doen.

Is dat in essentie heel veel anders voor u en uw organisatie?

Kortom, kenmerkend voor hun gedrag is dat ze voorbereid zijn op elk denkbaar scenario. Een piloot wacht niet tot hij een noodlanding moet maken. Hij traint zijn hele leven op de uitzonderlijke gelegenheid die zich voordoet. Op dat moment weet de piloot bijna zonder na te denken wie wat moet doen en vooral wanneer. Daarbij maakt hij een groot deel van de hersencapaciteit vrij om abnormale problemen op te lossen. een crisis staat nooit op zichzelf.

S23k kan dergelijke trajecten voor u realiseren in een consultancy-opdracht, maar biedt ook trainingen, gecombineerd met coachingstrajecten, om uw mensen op te leiden (wij leiden niet op, we trainen vaardigheden) en om uw bedrijf Business Resilient te maken.

De schoonheid van een goed functionerend team.

De wereld staat voor ongekende uitdagingen

S23k helpt organisaties om operationeel veerkrachtiger te worden. Met onze Business Resilience methode heeft u zekerheid dat uw organisatie op iedere onvoorziene gebeurtenis snel en effectief reageert. Want de “business must go on”. Wat er ook gebeurt. Weten hoe