Het Business Resilience Management model

Kijk eens naar de onderstaande aanbiedingen. De ene nog mooier dan de ander. De ene is voor iedereen met een gevulde buidel toegankelijk…en de ander is met een even rijkelijk gevulde bundel volledig onbruikbaar. En dat voor bijna hetzelfde geld.

autoadvertentie van autotrader.nl

De Porsche Cayenne een monster en toch voor het gehele gezin…

vliegtuigadvertentie van avbuyer.com

De Cirrus SR22, voor en door NASA ontworpen, state of the art technology…eveneens voor het gehele gezin.

Toch heeft de laatste voor het overgrote deel van de bevolking geen enkele waarde. Een ieder die met een rijbewijs en een goed gevulde portemonnee kan zich bij een Ferrari, Porsche of Lamborghini dealer melden en zich de trotse eigenaar noemen. Geen cursus, training of iets dergelijks is noodzakelijk.

Dat zou je in theorie ook kunnen doen met de Cirrus…alleen hebben de meeste mensen niets aan dit wonder van techniek. Zonder brevet en zonder de nodige ervaring en zonder dat je hebt kunnen aantonen deze machine te kunnen vliegen, ga je met al het geld van de wereld geen meter de lucht in.

In de luchtvaart gaat het niet alleen om het behalen van de theorie. Sterker nog, een score onder de 75% geldt als gezakt.

Mag ik vliegen?

Regel 1 uit de luchtvaart wet luid; “Het is verboden te vliegen, tenzij…”

Maar met een brevet alleen ben je er nog niet. Dan kan je, ondanks het geld dat je op de rekening hebt staan, deze machine nog steeds niet meenemen. In de luchtvaart gelden andere normen. Ieder toestel, iedere kwalificatie is een extra aantekening. 1 propeller aangedreven toestel? Singel Engine Piston. Daarvoor moet je iedere 2 jaar met een instructeur vliegen. Te lang niet gevlogen? Inderdaad, dan moet je met een instructeur op pad. ’s-nachts vliegen? Dat is een nieuwe rating en een examen dient gevlogen te worden alvorens je er in je eentje op uit mag. Wil je commercieel vliegen? Dan mag je naast je opleiding eerst met 200 uur gevlogen hebben waarvan 100 als Pilot in Command.

Is dat het hoogst haalbare in de luchtvaart?

Zeker niet, met een ATPL (Airline Transport Pilot License)-brevet kun je aan de slag als verkeersvlieger. Je bent dan bevoegd om gezagvoerder of first officer (copiloot) te werken op alle soorten vliegtuigen.

Een hoger diploma kun je als verkeersvlieger niet halen. De opleiding ATPL is intensief en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • ATPL theorie (14 theorievakken);
 • PPL-brevet (Private Pilot License);
 • Night Qualification Rating;
 • Pilot in Command hourbuilding (vlieguren maken als piloot);
 • Single Engine Instrument Rating (instrumentvliegen in een eenmotorig complex vliegtuig);
 • CPL-brevet (Commercial Pilot License);
 • Multi-engine Piston Instrument Flight Rules en Visual Flight Rules (voorschriften voor instrumentvliegen en vliegen op zicht in een meermotorig vliegtuig);
 • Multi Crew Cooperation (vliegen op een vlucht met meerdere bemanningsleden).

Oh ja…en voor je op kan gaan voor een ATPL mag je 1500 uur ervaring meenemen. Daarvan moet je ook in een complex toestel gevlogen hebben.

Wil je op instrumenten kunnen vliegen? Nieuwe theorie en examen…da’s theorie en praktijk. Wil je met 2 motoren vliegen? Turbine? Turbines? Jet? Jets? Passagiers? Cargo? Complexe vliegvelden? Inderdaad…examens, checks, etc. Tot 50 jaar om het jaar een medische keuring, boven de 50 jaar mag je met je plasje ieder jaar even naar de controlerend geneesheer. De overheid heeft er geen problemen mee dat je komt te overlijden…ze willen echter liever niet dat  je dat doet wanneer je daarboven een machine aan het besturen bent.

Kortom, in de luchtvaart ben je er niet met je HBO diploma. Dergelijke combinaties van theorie en praktijk lijken gebaseerd te zijn op de taxonomie van Bloom wat een set is van drie hiërarchische modellen die worden gebruikt om educatieve leerdoelen te classificeren in niveaus van complexiteit en specificiteit. De drie lijsten behandelen de leerdoelen in cognitieve, affectieve en sensorische domeinen. De cognitieve domeinlijst was de primaire focus van het meeste traditionele onderwijs en wordt vaak gebruikt om leerdoelen, beoordelingen en activiteiten van het leerplan te structureren.

Kennis omvat het herkennen of onthouden van feiten, termen, basisconcepten of antwoorden zonder noodzakelijkerwijs te begrijpen wat ze betekenen.

 

 

 

 

De kenmerken kunnen zijn:

 • Kennis van bijzonderheden – terminologie, specifieke feiten
 • Kennis van manieren en middelen om met specifieke zaken om te gaan – conventies, trends en sequenties, classificaties en categorieën, criteria, methodologie
 • Kennis van de universalia en abstracties in een veld – principes en generalisaties, theorieën en structuren
 • Kennis ‘behelst het terugroepen van details en universalia, het terugroepen van methoden en processen, of het terugroepen van een patroon, structuur of setting.’

 

Begrip “verwijst naar een soort begrip of bezorgdheid zodat het individu weet wat er wordt gecommuniceerd en gebruik kan maken van het materiaal of idee dat wordt gecommuniceerd zonder het noodzakelijkerwijs te relateren aan ander materiaal of de volledige implicaties ervan te zien.”

Toepassing verwijst naar het “gebruik van abstracties in bepaalde en concrete situaties”.

Analyse vertegenwoordigt de “uitsplitsing van een communicatie in zijn samenstellende elementen of delen, zodat de relatieve hiërarchie van ideeën duidelijk wordt gemaakt en / of de relaties tussen uitgedrukte ideeën expliciet worden gemaakt.”

Synthese omvat het ‘samenvoegen van elementen en onderdelen om een geheel te vormen’.

Evaluatie leidt tot oordelen over de waarde van materiaal en methoden voor bepaalde doeleinden.

Waar past S23k in dit verhaal?

Dit is waar S23k de kloof overbrugt tussen het traditionele onderwijs en de praktijk. Vanuit onze visie zijn praktijk en theorie onlosmakelijk met elkaar verbonden. En zijn vaardigheden een factor die bij herhaling getraind en getest moeten worden. Niet alleen in het belang van uw organisatie maar ook ter bescherming van het individu. Fit to fly? Fit to manage?

Waarom testen wij de vaardigheden van mensen in een bedrijf niet? Waarom kijken we naar een diploma dat jaren geleden is gehaald? Wat is de waarde wanneer iemand het geleerde niet in de praktijk kan brengen?

Prince2, PmBok, WRAKIII, MSP, IPMA, Agile, Scrum…allemaal oude wijn in nieuwe zakken. Het is een uitvlucht van lineair denkenden mensen die een oplossing zoeken voor een probleem. “We hebben een probleem…” antwoord; “BVP! (Best Value Procurement)” Niet wetende dat dergelijke modellen iets van ALLE betrokkenen vraagt. Je ziet dit vaak in grote corporate bedrijven, waar het management en de werkvloer kilometers van elkaar verwijderd zijn. Om een probleem te kunnen doorgronden moet je de oorzaak begrijpen. Wil je iets uitbesteden, dan moet je exact weten wat je vraagt. En wat je vraagt begint met een inventarisatie van wat je precies hebt. Dat moet feitelijk opgetekend worden. Dat is je “demand”. Als je niet weet wat je wil, krijg je niet wat je nodig hebt.

Het zijn dergelijke bedrijven, organisaties die met een crisis van beperkte omvang al in de problemen komen. De afstand tussen het senior management en de werkvloer is vaak te groot. De operationele kennis en vaardigheden bereikt het management niet meer. Rest spreadsheet management. Het sturen op kosten en cijfers.

Wat kan ik voor je doen?

Wil ik iets voor je kunnen oplossen moet ik exact begrijpen wat je van mij vraagt. In de luchtvaart kom je dergelijke vage modellen amper tegen. In de luchtvaart is geen zesjes cultuur. Goed is niet goed genoeg. Je moet kunnen aantonen de in theorie geleerde stof in de praktijk te kunnen toepassen. ITIL is niets waard als theoretisch model. En zolang je nog nooit een ITIL implementatie hebt gedaan zal je waarschijnlijk niet kwalificeren om als copilot te fungeren. Neem van mij aan, je bent blij dat men er in de luchtvaart zo over denkt wanneer je met je gezin aan boord van een KLM kist richting het zonnige zuiden vertrekt. Zonder dat jij je ervan bewust bent is niets aan het toeval overgelaten. De mensen die voorin zitten hebben jaren en jaren ervaring en eindeloos geïnvesteerd in doorlopende opleidingen en simulaties. Waarom doen we dat dan nog niet in het bedrijfsleven? Waarom is Resilience Management nog niet geïnstitutionaliseerd? Of verplicht zelfs?

“There is no substitute for experience”

S23k heeft een uniek model ontwikkeld dat de technieken uit onder andere de luchtvaart toepast op het bedrijfsleven, overheden, etc. Het is de grondhouding van onze specialisten die U kunnen helpen uw organisatie voor te bereiden op het meest onwaarschijnlijke scenario. Maar als de situatie zich voordoet zal uw organisatie, ondanks de crisis bovenaan de lijst met stijgende aandelen staan.

Het managen van een crisis begint met de voorkoming ervan. Begint met het trainen van uw personeel, het identificeren van heimelijk ingeslopen verstorende processen, procedures en werkwijzen om vervolgens andere, lees verbeterde werkwijzen, processen, procedures en communicatie vormen in te leren. Door te begrijpen wat de ratio is.

Heeft u het wel eens geprobeerd?

Heeft u wel eens een crisis met uw team doorleeft? Heeft u een crisismanagement team? Traint uw crisismanagement team regelmatig?

S23k helpt u een dergelijke exercitie voor te bereiden, de kaders te stellen en dit professioneel te begeleiden. Wij trainen uw medewerkers om circulair te denken, meer doelgericht en weg te blijven van lineaire processen en andere verstorende werkwijzen.

Leer te denken als een piloot, te trainen als een militair en te handelen als een atleet of medisch specialist. Leer te denken in scenario’s. IF…THEN…ELSE…

Wees de volgende crisis voor…wees voorbereid op een crisis door deze in een simulatie te oefenen waardoor het optimale scenario vooraf bekend is en niet ter plekke hoeft te worden uitgedacht. Wees een van de bedrijven die weet te profiteren van een crisis. Leer van de mensen voor wie falen geen optie is. Maak een vrijblijvende afspraak met de specialisten van S23k. Uw toekomst zou er wel eens vanaf kunnen hangen. Wij nemen u graag mee naar Flight level 100 om u aan den lijve te laten ondervinden hoe prachtig het daar op eenzame hoogte is.

S23k to FL100“Kwaliteit is niet duur…het is onbetaalbaar”

Geef een reactie